Het Blesje

Kinderopvang ‘Het Blesje’ heeft één verticale groep met 16 kindplaatsen. Een Verticale groep wilt zeggen dat de kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar bij elkaar zitten. Dit is een mooie combinatie om veel van elkaar te leren. Kinderen leren namelijk vooral door dingen na te doen van anderen kinderen. Ook leren ze zo om te gaan met verschillende leeftijden en deze te respecteren. In de dagelijkse omgang met de kinderen hebben wij respect voor de natuur. Op een boerderij sta je automatisch een stukje dichter bij de natuur. Wij sluiten aan op onder andere de weersomstandigheden, seizoenen of bepaalde gebeurtenissen op de boerderij, zoals bv. de geboorte van een kalfje. In de buitenruimte en in de stal is van alles te beleven en te zien! Dikwijls kunnen dingen worden meegenomen om er in de binnenruimte mooie creaties van te maken. In de moestuin kunnen de kinderen zelf zien en beleven hoe bijvoorbeeld aardbeien, aardappelen of zonnebloemen groeien. In de keuken kunnen sommige producten met de kinderen weer verwerkt worden. ‘Mmmm… dat wordt smullen’.


Het Blesje is elke werkdag m.u.v. officiële feestdagen geopend van 07.15u tot en met 18.15u.Wilt u graag vrijblijvend meer informatie of een afspraak maken voor een kennismakingsgesprek? Neem dan contact met ons op.

Voor direct aan te melden klikt u in de menubalk op aanmelden.

inspectierapport voor opening inspectierapport 7-6-2018De Boerderij is een erkende opvang, ingeschreven bij de gemeente en voldoet daarmee in alle opzichten aan de eisen van de gemeentelijke verordening. Eenmaal per jaar wordt er door de GGD gecontroleerd op veiligheid, pedagogisch beleid, protocollen en hygiëne. Zowel binnen als buiten is er rekening gehouden met de veiligheid van uw kindje. Deuren, stopcontacten, etc. zijn allemaal beveiligd conform de eisen en ook buiten is er een veilige, omheinde speelruimte. Pedagogische medewerkers zijn in het bezit van een kinder-EHBO diploma. De Boerderij is duidelijk gescheiden van de agrarische bedrijfsactiviteiten. De kinderen kunnen kijken naar de trekker, shovel etc. achter een veilig hekwerk. De activiteiten met de kinderen op het agrarisch bedrijf, zoals het aaien van de koeien, lopen door de stal of een wandeling in het weiland, gaan altijd in overleg met boerin Mariëtte en boer Kees en Patrick. 

inspectierapport voor opening 
inspectierapport 7-6-2018

Omdat er veel buiten gespeeld wordt met natuurlijke materialen zoals zand en water en er gewerkt wordt met (water)verf, klei en lijm is het handig dat uw kind kleding draagt, die vies mag worden. Ook vinden wij het fijn dat u reserve kleding meebrengt voor als er iets mis gaat.

  • Wij werken bij kinderdagverblijf het Blesje met een pedagogische visie uit het handboek van de VAK (Verenigd Agrarisch Kinderopvang) en een kwaliteitsmanagementsysteem. Meer informatie over de VAK is te vinden bij:www.agrarischekinderopvang.nl
  • Voor meer informatie over de Wet kinderopvang: www.szw.nl
  • Extra nuttige informatie: www.kinderopvang.nl
  • Het aanvraagprogramma voor de tegemoetkoming van de belastingdienst staat op: www.toeslagen.nl


Binnen ruimte

De binnenruimte van kinderopvang ‘Het Blesje’ is extra groo voor kinderen om zichzelf zo goed mogelijk te ontwikkelen. Ook is er veel verbinding met de natuur in de binnenruimte, door een grote raampartij aan de achterzijde. Hierdoor komt de prachtige natuur binnen. Dit straalt rust uit. Bij de inrichting van ‘Het Blesje’ is gekozen voor natuurlijke kleuren, die we op deze manier mooi kunnen combineren met het buitenleven.

hetblesje


Buiten ruimte

Voor de kinderen hebben we een natuur-rijke speelweide aangelegd. Hier kunnen de kinderen lekker rollen, hollen, rijden en glijden. Maar ook is er een moestuin aangelegd waar de kinderen eigen groente en fruit kunnen kweken. Hierbij leren ze veel over de natuurlijke ontwikkeling van planten. Buiten de speelweide voor de kinderen zijn er ook nog dieren aanwezig zoals: een paard, poezen, honden, vissen en kippen. Deze kunnen we voeren en aaien.
De omgeving

‘Het Blesje’ is gevestigd in een prachtige omgeving met vele, groene grasvelden. Ook is er een bos dichtbij waar we met de kinderen naar toe gaan. In het bos zijn weer andere dieren en planten dan op de boerderij. Er valt dus genoeg te beleven!

hetblesje